FIGURATION FéMININE

Carmen Bayer, Figuration Féminine

Infățisarea personajului în aspectele sale esențiale ce țin de feminitate, „restituirea“ locului de drept al femeii prin trăsăturile ce fac cinste unei femei, preocupările legate de găsirea unor noi modalități de exprimare a feminitatii, ce țin de datul meu natural, dezvăluie o lume rafinată, în care frumusețea se manifestă prin discreție, aceasta este motivația scrierii tezei mele doctorale.

„Figuration Féminine este o colecție de lucrări de artă unitar-armonioasă, discretă, în care acurateţea imaginii feminine este conturată de versurile poetului Nichita Stănescu. Acurateațea acestor lucrări este atât de provocatoare, este un curaj al enunțului ilustrativ încercând, cu mijloace discrete, să creeze personaje, ne întoarcem în trecut şi totuşi nu. Din această lume apare portetul sublim al femeii care se înfățisează grațioasă, diafană, foarte aproape de ceea ce ne imagimăm în vis ca fiind existentul sublim al idealității în ipostaza feminină”. Călin Chincea, critic de artă

Atributele feminității sunt identificate din perspectivă istorică şi aduse în contemporaneitate prin găsirea unor noi modalități artistice de exprimare a feminității. Ele îmbină grafica de şevalet cu scriitura, dintr-o perspectivă multidisciplinară, cu intenție de originalitate în urma experienței artistice derulate până în prezent: abordarea desenului pictural prin scriitură vibrată, modulată tonal care închide și deschide portretul poetico- feminin spre o interpretare semantică. Am ales ca simbol al exprimării, ca şi modalitate de frazare a limbajului artistic, poeziile lui Nichita Stănescu întrucât ele aduc un mesaj în plus, personajul reprezentat având prestanța, spiritul ludic ager, sprinten potrivit pentru sensibilitatea şi atmosfera poeziei redate. În contextul actual, sufocat de imagini prelucrate, în care dezorientarea sistemului de valori ia o tot mai mare amploare, unde manipularea mediatică ne invadează ochii, eu propun o liniştire, un dialog onest, plin de decență, demnitate, rafinament, o oglindă a unei realități imaginate neagresive, plăcute.

O altă motivație, intrinsecă, este aceea de a mă explora ca şi entitate feminină creatoare, de a vedea ce sentimente şi trăiri trasează harta interioară a ființei feminine în momentul creației artistice. Toate acestea sunt de fapt configurațiile interioare ce nasc picturile realizate de mine, picturi inedite, izvorâte din propria mea ființă.

Metoda cercetării cuprinde perspectiva istorică, fiind necesară cunoaşterea modalităților de exprimare artistică ale vremurilor, viziunea asupra frumosului, a esteticii, în special a frumosului feminin, felul în care este percepută femeia de-a lungul timpului, etapele de transformare pe care le trăieşte de-a lungul vietii şi felul în care aceste transformări îi conturează feminitatea. Aria cercetării face referire în principal la Europa, cu câteva incursiuni în Statele Unite şi Japonia, iar în mod specific la Romania întrucât acesta este spațiul une mă formez ca şi artist.

Teza de doctorat aduce ca şi noutate abordarea multidisciplinară, cercetarea trăsăturilor şi atributelor feminității din viziune literară, reconfigurarea feminității din perspectivă temporală artistică şi transpunerea lor în pictură tot prin scriitură, contururile personajelor feminine fiind versuri ale poetului Nichita Stănescu, fiecare portret feminin având poezia sa.

Lucrarea doctorală de față şi-a propus să abordeze, printr-o viziune globală, din perspectivă istorică artistică, explorarea universului feminin, identificarea unei bogate palete de trăsături feminine, reuşind să redea o nouă perspectivă în care este privit subiectul feminin în lucrarea de artă contemporană, o reconfigurare a feminității, uşor şi plăcut de parcurs de către privitor ce cucereşte prin simplitatea şi totodată prin complexitatea liniei ce ascunde mesaje ingenioase, atent plasate, prin versuri ale lui Nichita Stănescu.

Această cercetare doctorală profesională reuneşte un rezultat inedit, dând naştere colecției de artă Figuration Féminine ce este alcătuită din peste 60 de lucrări, tehnica tuş pe hârtie, dimensiuni 50×70 cm și 70×100 cm.

În perioada 2011-2015 am organizat opt expoziții personale de pictură cu tema femintății, cele mai consistente fiind vernisate de către doamna Prof. Univ. Dr. Suzana Fântânariu. De le o expoziție la alta am îmbogățit colecția de lucrări cu noi tablouri. De asemenea, am participat la cinci evenimente expoziționale grup cu lucrări din această colecție în Timişoara, Arad şi Bucureşti. O parte din aceste lucrări se află în colecții particulare în Romania, Germania, Austria si Anglia. Am dus mai departe poezia feminiățtii prin câteva portrete pictate cu vin roşu, după o tehnică specială, în cadrul a două evenimente inedite, la Arad şi Bucureşti.

„Figuration Féminine este un autoportet reluat în divesele ipostaze ale figurării, zâmbeşte, este surprinsă, trăieşte, se întreabă, spune adevărul despre poezia femeii, nu te lasă să pătrunzi în formele ei evidente ci în formele sublime, acolo unde femeia devine un portret care te însoţeste mereu, devenind o oglindă: o privire care te urmăreşte, un zâmbet care devine evident.” Călin Chincea, critic de artă

Trăsăturile ce țin de feminitate sunt exprimate prin complexitatea elementelor de limbaj: linia subţire denotă gingăşie, fermitate, lumină, sensibilitate, melancolie în contrast cu linia groasă ce devine uneori pată inspirând vigoare, forță, determinare, fermitate;; lininiile de cele mai multe ori curbe, evocă sensibilitate, emotivitate, delicateţe, grație cu accente de vitalitate, ritm a liniilor ascuțite. Transparența, plutirea, delicatețea este dată de liniile difuze, fluide, armonioase ce comunică într-o formă ludică pozitivitatea personajului.

„Linia anatomică este intenţionat lacunară, pentru a lasa locul unui dialog interior cu privitorul, scrisul, instrument al formei, sugerează imaginea, personalitatea personajului nu se dezvăluie întru totul, ea trebuie căutată spre a fi descoperită lin. Emoţiile sunt redate prin tuşe simple, spontane, lăsând impresia unei mişcări încărcate de graţie, ele transmit o trăire interioară ce se dezvăluie ochiului căruia i-a fost cândva familiară prezenţa.” Carmen Bayer

Efectele expresive ale liniei folosite în diferitele ipostaze ale feminității sunt determinate de forma acesteia: simplă, continuă, egală, activă, modulată, subţire, sensibilă, groasă, întreruptă, scurtă, lungă, difuză sau dreaptă, frântă, curbă, deschise sau închise, întretăiate, converg către unitatea personajului. Aşezate pe diagonală, în coborâre sau urcare, când şerpuiesc, se rotesc, se răsucesc, indică mişcare, dinamism sau relaxare, destindere sau repaus aşezate pe orizontală.

Linia este modulată prin scris, împleteşte firul narativ, agață cu vârful peniței tuşa, înşirând-desirând, dând o tentă efemeră delimitării făpturii enunțate prin culoare, faptură contemplativă, privind înspre interiorul său. Dinamică, în continuă mişcare, linia este de cele mai multe ori curbă, sugerând plenitudinea.

Direcționarea pe care am dat-o liniilor este una neobişnuită, tensiunea şi neliniştea crescând, asemenea prevestirii unei stări de bucurie. Liniile înfloresc în compoziție şi îi dau o factură muzicală, distinsă, grațioasă.

„Modelarea unei astfel de atitudini feministe are menirea să te întoarcă ca trăire în melancolia trecutului doar iluzoriu pentru că această plăpândă figură umană re-naște în prezent, sub privirea noastră cu ajutorul imaginii vizuale, a poeziei scrise, a luminii, împreună artista construind astfel o estetică a feminității a împăcării și a Binelui.” Suzana Fântânariu Ph.D., visual artist.

Figuration Feminine, feminitate, feminism, poezia feminității, arhietipuri feminine, portretul feminin, ipostaze feminine, frumosul feminin, pictura, grafica de şevalet, estetica, kitsch, conceptul feminității, atribute feminine, poezie, trăsături feminine, stereotipuri de gen, trăsături sufleteşti feminine, creație personală, activitate expozitională, versuri Nichita Stănescu, Carmen Bayer, corporalitate.